You are here:  / Pozostałe / Sklep elektroniczny

Sklep elektroniczny

Żeby nasze głośniki basowe pełniły rolę przetworników super basowych, należy zaopatrzyć je w wyjątkowe filtry pasmowo przepustowe, które ograniczą górnolotny aspekt częstotliwości. Mogą to być wersje aktywne oraz pasywne, w zależności od rodzaju oraz podziału. Teoretycznie wolno przyjąć, iż nie ma dolnej granicy pasma transportowania, choć nie to większego sensu – znacznie więcej na domenie Sklep elektroniczny. Ucho ludzkie nie słyszy dźwięków poniżej częstości 20Hz, a i same odtwarzacze nie pracują poniżej tej wartości. Dlatego dolna granica pozostała przyjęta na 20Hz.

Artykuły: