You are here:  / Pozostałe / Opinie o hotelach

Opinie o hotelach

Baza noclegowa składa się z obiektów noclegowych oraz urządzeń towarzyszących – jest jednym z podstawowych szczegółów gospodarki turystycznej. Dzieli się ją na sezonową i całoroczną, a dodatkowo na otwartą i zamkniętą (dostępna wyłącznie dla określonych grup klientów). Najważniejszą częścią bazy noclegowej są obiekty noclegowe, a w ich skład wchodzą obiekty hotelarskie – my rekomendujemy Wyszukiwarka hoteli. Ustawa o usługach turystycznych podaje następujący podział obiektów noclegowych: pola biwakowe, kempingi, schroniska, schroniska młodzieżowe, domy wycieczkowe, pensjonaty, motele i hotele. Dłuższą listę podaje tudzież Główny Urząd Statystyczny (GUS), zaliczając jeszcze: środowiska wczasowe, kolonijne i szkoleniowo-wypoczynkowe oraz zakłady uzdrowiskowe, domy pracy twórczej, zespoły wynajmowanych domków krajoznawczych i inne niesklasyfikowane. Wszelkie obiekty noclegowe muszą spełniać miarodajne warunki ogólne, innymi słowy zaświadczać bazowe usługi powiązane z pobytem wędrowców, w tym porządkowanie pokoi po gościach, utrzymanie nie jest warunkiem koniecznym, jednakowoż wybitnie mile widzianym. W wypadku pól biwakowych wymogiem jest, żeby turyści byli na obszarze specjalnie do biwakowania przeznaczonym.

Artykuły: